Tin tức

Mở đăng ký HIDEC Young Investigators Award 2022

? CUỘC THI ‘HIDEC YOUNG INVESTIGATOR AWARDS 2022’ CHÍNH THỨC MỞ ĐĂNG KÝ! Với mong muốn tìm kiếm và tạo cơ hội toả sáng cho các tài năng lâm sàng, HIDEC 2022 mang đến giải thưởng ‘HIDEC Young Investigator Awards 2022’ dành cho 3 đối tượng tham dự: 1️⃣“Junior”: Sinh viên đang theo học chương […]