Hết hàng
1.000.000 /người

  • Tham dự tiệc Gala Dinner vào lúc 18h00 ngày 11/11/2023
  • Castor 4 @ Lầu 5, GEM Center

Hết hàng
2.000.000 /người

  • Tham dự 2 ngày Hội nghị diễn ra vào 11 & 12/11/2023
  • Castor 1-2-3 @ Lầu 5, GEM Center

Hết hàng
1.800.000 /người

  • Tham dự 1 session Tiền Hội nghị diễn ra vào 10/11/2023
  • Castor 1-2 @ Lầu 5, GEM Center