Dành cho Đơn vị triển lãm

Bước 1. Đơn vị tham dự triển lãm chọn vị trí theo mong muốn trong sơ đồ triển lãm

Bước 2. Điền thông tin công ty và số lượng booth đăng ký theo mẫu đính kèm và gửi về email Ban tổ chức

Bước 3. Ban tổ chức xác nhận thông tin đăng ký qua email và tiến hành thanh toán

Vào hàng: ngày 10.11.2023 / 1 ngày
Triển lãm: ngày 11 – 12.11.2023 / 2 ngày
Ra hàng: 13.11.2022 / 1 ngày