Hội nghị Khoa học

Đăng ký thông tin và thanh toán trực tiếp tại sảnh Check-in từ 07h00 các ngày 11 – 13/11/2022.

Phí tham dự đăng ký tại chỗ:

Loại vé Mô tả Giá vé  
Tiền Hội nghị

1 session Tiền Hội nghị (11/11/2022)

Bao gồm: tham dự 1 session
Ăn trưa & Teabreak

1.500.000 VNĐ

Chi phí cho 1 session

 
Hands-on (Tiền Hội nghị)

Bao gồm: 

Tham dự lớp lý thuyết & thực hành tại chỗ chủ đề Mặt dán sứ

Hướng dẫn: BS. Hsuan Chen & KTV. Sing-yu Chou)

Ăn trưa & Teabreak

4.000.000 VNĐ  
Hội nghị 2-Ngày

Hội nghị 2 ngày

Bao gồm: Tham dự toàn bộ 2 ngày hội nghị (12,13/11/2022). Ăn trưa & Teabreak

1.700.000 VNĐ  

Quy trình đăng ký: