Hội nghị Khoa học

Đăng ký thông tin và thanh toán trực tiếp tại sảnh Check-in từ 07h00 các ngày 11 – 12/11/2023.

Phí tham dự đăng ký tại chỗ: đang được cập nhật

Quy trình đăng ký: