Hội nghị Khoa học

Đăng ký thông tin và thanh toán trực tiếp tại sảnh Check-in từ 07h00 các ngày 11 – 13/11/2022.

Phí tham dự đăng ký tại chỗ:

Loại vé Mô tả Giá vé
Tiền Hội nghị

1 session Tiền Hội nghị (11/11/2022)

Bao gồm: tham dự 1 session
Ăn trưa & Teabreak

1.500.000 VNĐ

Chi phí cho 1 session

Hội nghị 2-Ngày

Hội nghị 2 ngày

Bao gồm: Tham dự toàn bộ 2 ngày hội nghị (12,13/11/2022). Ăn trưa & Teabreak

1.700.000 VNĐ

Quy trình đăng ký: