Thông tin triển lãm

HIDEC 2022 mở cửa tham quan triển lãm hoàn toàn miễn phí cho tất cả các đối tượng đăng ký thông tin online hoặc tại quầy Tiếp tân

Hội thảo viên đã đăng ký tham dự hội thảo khoa học không cần đăng ký lại.

Thời gian diễn ra:

Ngày: 12, 13/11/2022

Thời gian: 08h00 – 17h00

Địa điểm: Lầu 1 &  Lầu 3, Trung Tâm Hội Nghị Adora Center

Khai mạc Triển lãm & VIP tour: 09:30 ngày 12/11/2022

Đang ký tham quan