Hội nghị Khoa học

*Hội viên của các LCH: HOSA, HSDi, HAO; BS của BV RHM Trung Ương TP.HCM & BV RHM TP. HCM; Giảng viên tại Khoa RHM – ĐH Y dược TP.HCM vui lòng đăng ký và thanh toán trực tiếp với đại diện cơ quan chủ quản
*Đăng ký trước có thể đóng sớm trong trường hợp vé được bán hết

Hướng dẫn đăng ký online:

    1. Truy cập trang đăng ký online
    2. Chọn gói tham dự và điền thông tin đăng ký
    3. Nhấn nút “Thanh toán”
    4. Xác nhận đơn hàng qua e-mail và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo hướng dẫn

Nếu có thắc mắc, vui lòng gửi e-mail đến info.hidec@gmail.com để được hỗ trợ.