Hội nghị Khoa học

Đăng ký trước sẽ mở từ ngày 01/07 đến 01/11/2023

Phí tham dự đăng ký trước: đang được cập nhật

 

Hướng dẫn đăng ký online:

    1. Truy cập trang đăng ký
    2. Điền thông tin và chọn gói tham dự
    3. Nhấn nút “Thanh toán”
    4. Xác nhận đơn hàng và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

Nếu có thắc mắc, vui lòng gửi e-mail đến info.hidec@gmail.com để được hỗ trợ.