Hội nghị Khoa học

Hội thảo viên đăng ký từ bây giờ đến ngày 05/11/2022

Phí tham dự đăng ký trước:

Loại vé Thời gian Mô tả Giá vé
Tiền Hội nghị Từ bây giờ đến 05/11/2022 Hội nghị 1 ngày (11/11/2022)

Bao gồm:

Tham dự 1 session Tiền Hội nghị 11/11 (Mặt dán sứ hoặc Phục hình toàn hàm)

Ăn trưa & Teabreak

1.500.000 VNĐ

Chi phí cho 1 session

Hands-on (Tiền Hội nghị) Từ bây giờ đến 05/11/2022

Bao gồm: 

Tham dự lớp lý thuyết & thực hành tại chỗ chủ đề Mặt dán sứ

Hướng dẫn: BS. Hsuan Chen & KTV. Sing-yu Chou)

Ăn trưa & Teabreak

4.000.000 VNĐ
Hội nghị 2-Ngày

(Early Bird)

Từ bây giờ đến 30/10/2022 Hội nghị 2 ngày

Bao gồm: Tham dự toàn bộ 2 ngày hội nghị (12 & 13/11)

Ăn trưa & Teabreak

1.500.000 VNĐ
Hội nghị 2-Ngày

(Standard)

Kể từ ngày 31/10/2022 Hội nghị 2 ngày

Bao gồm: Tham dự toàn bộ 2 ngày hội nghị (12 & 13/11)

Ăn trưa & Teabreak

1.700.000 VNĐ

Cách đăng ký:

  1. Truy cập trang
  2. Điền thông tin và form “Thông tin tham dự”
  3. Nhấn nút “Gửi thông tin”
  4. Tiếp tục thực hiện “Đăng ký gói tham dự”
  5. Xác nhận đơn hàng và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

Nếu có thắc mắc, vui lòng gửi e-mail đến info.hidec@gmail.com để được hỗ trợ.