2.000.000 /người

  • Tham dự 2 ngày Hội nghị diễn ra vào 11 & 12/11/2023
  • Castor 1-2-3 @ Lầu 5, GEM Center