NHA KHOA THÁI BÌNH DƯƠNG

G15 – 18 & H15 – 18, Hall B