ĐĂNG KÝ ONLINE

1.500.000 /người

  • Tham dự 1 session Tiền Hội nghị diễn ra vào 10/11/2023
  • Castor 1-2 @ Lầu 5, GEM Center

Xem chi tiết vé

“Giải pháp All-on-4 Dental Implants”

Giải pháp All-on-4: Tiếp cận toàn diện cho phục hồi mất răng toàn bộ

Speaker: Dr. Larry Benge (Australia)

“Kỹ thuật Phục hình răng”

Speaker: MDT. Hilal Kuday (Turkey) và TS. BS. Nguyễn Hồ Quỳnh Anh

2.000.000 /người

  • Tham dự 2 ngày Hội nghị diễn ra vào 11 & 12/11/2023
  • Castor 1-2-3 @ Lầu 5, GEM Center

Xem chi tiết vé

Hội thảo viên

Gói tham dự dành cho Bác sĩ/Kỹ thuật viên toàn quốc

*Bao gồm teabreak và ăn trưa cho 2 ngày

1.000.000 /người

  • Tham dự tiệc Gala Dinner vào lúc 18h00 ngày 11/11/2023
  • Castor 4 @ Lầu 5, GEM Center